Delingsøkonomi i 150 år

Coop har drevet delingsøkonomi siden de første samvirkelagene ble etablert på 1800-tallet. Inspirert av en bevegelse fra England, startet man en forbrugsforening Ytre Arna i 1867 etter prinsippet: Vi eier den sammen og deler på overskuddet – slik samvirkelagene fungerer i dag.

Som medlem i Coop er du også medeier.

De siste årene har Coop Norge hatt en utrolig vekst av antall medeiere. Bare i fjor valgte nesten 100 000 kunder å bli medeiere og godt over 1,5 millioner er nå medeiere/medlemmer.