ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Styret vil takke alle kunder som har handlet i butikkene våre og alle medlemmene som har støttet laget gjennom kjøp og innskudd. Styret vil også takke de ansatte i Coop Hordaland SA og de medlemsvalgte for flott innsats i 2018.

  • Årsmeldingen lastes ned som .pdf​

Coop Hordaland SA er med over 3 mrd.kr i salg et av landets største samvirkelag og er også en av de største lokalt eide bedriftene i Hordaland.

Coop Hordaland eies av over 128 000 medlemmer. Som Coop-medlem får du rabatter og spesialtilbud fra våre partnere, kjøpeutbytte og mye mer!

Coop har gode karrieremuligheter. Se de ledige stillingene.