Coop Valg

Coop er litt ditt, og som medlem er du en av våre eiere. Dette gir deg ikke bare kjøpeutbytte, men også rett til å være med å bestemme. En mulighet til å delta i ulike beslutningsprosesser er unik for Coop.

Hvert år skal Coop Hordaland velge nye medlemsvalgte som skal representere medlemmene i Årsmøtet og regionråd. Vi trenger engasjerte kandidater som har lyst til å gjøre en innsats!

Et verv vil gi deg en unik mulighet til å påvirke internt i Coop – din «egen» bedrift. I tillegg vil du få verdifull kunnskap og nyttig erfaring fra en av regionens største handelsbedrifter.

Kan du tenke deg et slikt verv, eller kjenner du noen som kanskje egner seg?

Til tillitsverv i Coop Hordaland kan bare velges myndige personer som er medlem i laget, har betalt hele sitt andelsinnskudd og har handlet i eget lag for minst kr. 10.000,- de siste seks måneder eller minst kr. 20.000,- de siste tolv måneder.

Coop valget 2020 ble gjennomført elektronisk på coop.no 20 januar – 02 februar.
For å bevare et levende demokrati, er det viktig at flest mulig bruker stemmeretten sin!

Årsmøtet er Coop Hordalands høyeste organ. Medlemmer til Årsmøtet velges ved Coop Valg.

Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøtet skal påse at laget blir drevet i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger Coop Hordalands styre, kontrollkomite og valgkomite.

Årsmøtet avholdes to ganger i året. Ordinært årsmøte avholdes innen 10. april. I tillegg avholdes det et årsmøte i november / desember.
Årsmøtets representanter innkalles av Årsmøtets ordfører og innkalles med ni dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet består av 30 medlemsvalgte og 15 ansattvalgte.

Coop Hordalands medlemmer er inndelt i 5 regioner, Region Nord, Sør, Vest, Aust og Hardanger.
Andel representanter fra hver region til Årsmøte, beregnes ut fra antall medlemmer i den enkelte region. Alle kandidater velges for en periode på 2 år, hvor halvparten er på valg hvert år.

Årsmøterepresentantene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vara, utgjør regionråd.

Årsmøtemedlemmene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vararepresentanter, utgjør regionråd.
Regionrådsmøtene innkalles med ni dagers varsel vedlagt saksliste. Møtene ledes av styreleder eller stedfortreder og avholdes i forkant av Årsmøtene.
Regionråd er ikke et formelt organ, men fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker.

Rådet drøfter:
• Omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen
• Butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard og veivalg/prioriteringer
• Opplegg for eiermøter / kundetreff innen regionen
• Saksliste for Årsmøtet
• Forslag til vedtektsendringer

Regionrådene erstatter tidligere kretsutvalg og kretsårsmøter.

Valgkomite er en selvstendig hjelpekomite for Årsmøtet.

Valgkomiteen skal komme med forslag på kandidater til:

• Styret (herunder styreleder, nestleder og medlemmer)

• Valgkomiteen

• Årsmøtet

Valgkomiteens arbeid er forankret i samvirkelagets vedtekter.

ORGANISASJON

StyrelederHilde FørlandMedlemsvalgt
NestlederChristine Flataker JohannessenMedlemsvalgt
StyremedlemThomas SamdalMedlemsvalgt
StyremedlemJan Ivar RødlandMedlemsvalgt
StryremedlemTrude JacobsenCoop Norge
ObservatørGøril Joys JohansenCoop Norge
StyremedlemHilde M KleverAnsattvalgt
StyremedlemTrygve Lerch DahlAnsattvalgt
StyremedlemCathrine HenriksenAnsattvalgt
1 vara Lise Komnæs JægerMedlemsvalgt
2 varaTrond LygreMedlemsvalgt
3 varaAnne Gerd TandstadMedlemsvalgt
1 vara  Per Henrik SteneAnsattvalgt
2 varaAud EllefsenAnsattvalgt
3 varaJostein StraumeAnsattvalgt
4 varaHilde Aagesen FitjarAnsattvalgt
5 varaLinda ChristophersenAnsattvalgt
LederIngvard Bussesund
MedlemVidar Halsøy
MedlemÅse Karin Bidne
MedlemLinda Gaulen Eide
MedlemOdd Øystese
VaraNils L Haugen
VaraOlav Mjelde
Berit H OpdalLeder
Olav Kåre KarlsenMedlem
Svein GrimseidMedlem
Åsviv Kvåle-ReigstadVara

ÅRSMØTET

Medlemsvalgte
Even ØyriFast medlem
Gjermund StuveVaramedlem 
Bjørn Tore MundheimVaramedlem 
Ansattvalgte
Hildegunn NesbøFast medlem
Reidar Hammer Varamedlem
Magne DøsslandVaramedlem
Ingvild SkogsethVaramedlem
Medlemsvalgte
Linda Susan Jensen Fast medlem
Sigrid Koppen HålandFast medlem
Elisabeth BruksjordFast medlem
Dag Jarle AksnesFast medlem
Ingvard BussesundFast medlem
Jørgen AvsnesFast medlem
Geir ElgaasFast medlem
Kari HusebøFast medlem
Evelyn EvensenFast medlem
Eirik GrindheimFast medlem
Svend GravdalFast medlem
Svein GrimseidVaramedlem
Frode HersethVaramedlem
  
Ansattvalgte
Aleksander AlværFast medlem
Bjarte NesseFast medlem
Linn J HelgesenFast medlem
Elin F Sørfonden Fast medlem
Petter MidtunFast medlem
Veronica PedersenFast medlem
Jan Erik Midtun KjønøVaramedlem
Ragnhild LundeVaramedlem
Medlemsvalgte
Karen Cecilie HeldalFast medlem
Asgeir NøttveitFast medlem
Anita SkjævelandFast medlem
Paul TengsFast medlem
Bjarte VaktskjoldFast medlem
Geir AasheimFast medlem
Paul Gabriel TintisanFast medlem
Jan HaugeVaramedlem
Christian HafstadVaramedlem
  
Ansattvalgte
Dorthe NielsenFast medlem
Stine KartveitFast medlem
Hege AndersenFast medlem
Eirik HausbergVaramedlem
Hege Camilla FonnesVaramedlem
Joachim MowinckelVaramedlem
Medlemsvalgte
Jane Lise SpildeFast medlem
Vidar HalsøyFast medlem
Linn TotlandFast medlem
Anne HillerenFast medlem
Anette Ellefsen PersenFast medlem
Jan Rune HansenFast medlem
Frank HaugenFast medlem
Odd Inge MatreFast medlem
Helge HerdleværFast medlem
  
Ansattvalgte
Berit LieFast medlem
Kristina Toft MatlandFast medlem
Alette Toft MatlandFast medlem
Kjetil KårstadVaramedlem
Karin BrensdalVaramedlem
Linda ChristophersenVaramedlem
Medlemsvalgte
Åsviv Kvåle-ReigstadFast medlem
Rune RønhovdeFast medlem
Kim Andre Hop GregersenVaramedlem
  
Ansattvalgte
Gunhild BergeFast medlem
Solbjørg LanghelleFast medlem
Inger Marie ThunestvedtVaramedlem
Marita JohansenVaramedlem
Henk NiropVaramedlem