Coop valg

Coop Valg

Coop er litt ditt , og som medlem er du en av våre eiere. Dette gir deg ikke bare kjøpeutbytte, men også rett til å være med å bestemme. En mulighet til å delta i ulike beslutningsprosesser er unik for Coop.

Hvert annet år skal Coop Hordaland velge nye kandidater som skal representere medeierne i Årsmøtet og regionråd . Vi trenger engasjerte medeiere som har lyst til å gjøre en innsats!

Et verv vil gi deg en unik mulighet til å påvirke internt i Coop – din «egen» bedrift. I tillegg vil du få verdifull kunnskap og nyttig erfaring fra en av regionens største handelsbedrifter.

Kan du tenke deg et slikt verv, eller kjenner du noen som kanskje egner seg? Send oss ​​en kortfattet mail til medlemsvalgt.hordaland@coop.no om hvorfor du ønsker å engasjere deg. Alle forslag oversendes valgkomiteen for videre behandling. Neste Coop Valg er i 2024.

Til tillitsverv i Coop Hordaland kan bare velges myndige personer som er medlem i laget , har betalt hele sitt andelsinnskudd og har handlet i eget lag for minst kr. 10.000, – de siste seks månedene eller minst kr. 20.000, – de siste tolv månedene.

Du kan også lese mer om medlemsdemokratiet og rollen som medlemsvalgt i Coop her.

For å bevare et levende demokrati, er det viktig at flest mulig bruker stemmeretten sin!