Coop Valg

Coop er litt ditt, og som medlem er du en av våre eiere. Dette gir deg ikke bare kjøpeutbytte, men også rett til å være med å bestemme. En mulighet til å delta i ulike beslutningsprosesser er unik for Coop.

Hvert år skal Coop Hordaland velge nye medlemsvalgte som skal representere medlemmene i Årsmøtet og regionråd. Vi trenger engasjerte kandidater som har lyst til å gjøre en innsats!

Et verv vil gi deg en unik mulighet til å påvirke internt i Coop – din «egen» bedrift. I tillegg vil du få verdifull kunnskap og nyttig erfaring fra en av regionens største handelsbedrifter.

Kan du tenke deg et slikt verv, eller kjenner du noen som kanskje egner seg?

Til tillitsverv i Coop Hordaland kan bare velges myndige personer som er medlem i laget, har betalt hele sitt andelsinnskudd og har handlet i eget lag for minst kr. 10.000,- de siste seks måneder eller minst kr. 20.000,- de siste tolv måneder.

Coop valget 2020 gjennomføres elektronisk på coop.no 20 januar – 02 februar.
For å bevare et levende demokrati, er det viktig at flest mulig bruker stemmeretten sin!

Årsmøtet er Coop Hordalands høyeste organ. Medlemmer til Årsmøtet velges ved Coop Valg.

Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøtet skal påse at laget blir drevet i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger Coop Hordalands styre, kontrollkomite og valgkomite.

Årsmøtet avholdes to ganger i året. Ordinært årsmøte avholdes innen 10. april. I tillegg avholdes det et årsmøte i november / desember.
Årsmøtets representanter innkalles av Årsmøtets ordfører og innkalles med ni dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet består av 30 medlemsvalgte og 15 ansattvalgte.

Coop Hordalands medlemmer er inndelt i 5 regioner, Region Nord, Sør, Vest, Aust og Hardanger.
Andel representanter fra hver region til Årsmøte, beregnes ut fra antall medlemmer i den enkelte region. Alle kandidater velges for en periode på 2 år, hvor halvparten er på valg hvert år.

Årsmøterepresentantene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vara, utgjør regionråd.

Årsmøtemedlemmene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vararepresentanter, utgjør regionråd.
Regionrådsmøtene innkalles med ni dagers varsel vedlagt saksliste. Møtene ledes av styreleder eller stedfortreder og avholdes i forkant av Årsmøtene.
Regionråd er ikke et formelt organ, men fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker.

Rådet drøfter:
• Omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen
• Butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard og veivalg/prioriteringer
• Opplegg for eiermøter / kundetreff innen regionen
• Saksliste for Årsmøtet
• Forslag til vedtektsendringer

Regionrådene erstatter tidligere kretsutvalg og kretsårsmøter.

Valgkomite er en selvstendig hjelpekomite for Årsmøtet.

Valgkomiteen skal komme med forslag på kandidater til:

• Styret (herunder styreleder, nestleder og medlemmer)

• Valgkomiteen

• Årsmøtet

Valgkomiteens arbeid er forankret i samvirkelagets vedtekter.

ORGANISASJON

Jørn LekveStyrelederMedlemsvalgt
Christine Flataker JohannessenNestlederMedlemsvalgt
Trude JacobsenStyremedlemCoop Norge
Thomas SamdalStyremedlemMedlemsvalgt
Hilde FørlandStyremedlemMedlemsvalgt
Hilde M KleverStyremedlem Ansattvalgt
Trygve Lerch DahlStyremedlem  Ansattvalgt
Cathrine HenriksenStyremedlem Ansattvalgt
Per Kristian Sandal1 vara Ansattvalgt
Lise Komnæs Jæger1 vara Medlemsvalgt
Trond Lygre2 vara Medlemsvalgt
Anne Gerd Tandstad3 vara  Medlemsvalgt
Aud Ellefsen2 vara  Ansattvalgt
Jostein Straume3 vara  Ansattvalgt
Hilde Aagesen Fitjar4 vara Ansattvalgt
Silje Karin Sjursen Morais5 vara Ansattvalgt
Ingvard BussesundLeder
Vidar HalsøyMedlem
Åse Karin BidneMedlem
Linda Gaulen EideMedlem
Odd ØysteseMedlem
Nils L HaugenVara
Olav Mjeldevara
Berit H OpdalLeder
Olav Kåre KarlsenMedlem
Svein GrimseidMedlem
Åsviv Kvåle-ReigstadVara

ÅRSMØTET

Medlemvalgte
Even ØyriFast medlem
Magnus NyborgVara medlem
Odd ØysteseVara medlem
  
Ansattvalgte
Reidar Hammer Fast medlem
Laila Skogesal DitmarsenVara medlem
Trine FlotveVara medlem
Magne DøssedalVara medlem
Medlemsvalgte
Linda Susan JensenFast medlem
Evelyn EvensenFast medlem
Elisabeth BruksjordFast medlem
Ingvard BussesundFast medlem
Dag Jarle AksnesFast medlem
Svein GrimseidFast medlem
Kari HusebøFast medlem
Jørgen AvsnesFast medlem
Erik GrindheimFast medlem
Geir ElgaasFast medlem
Svend GravdalFast medlem
Geir Asle VindheimVara medlem
Frode HersethVara medlem
  
Ansattvalgte
Elin F SørfondenFast medlem
Veronica PedersenFast medlem
Linn J HelgesenFast medlem
Robertino LiedholmFast medlem
Per Henrik SteneFast medlem
Jan Erik Midtun KjønøFast medlem
Ragnhild LundeVara medlem
Stian MorlandstøVara medlem
Brage HolmefjordVara medlem
Medlemsvalgte
Linda Gaulen EideFast medlem
Asgeir NøttveitFast medlem
Jane Lise SpildeFast medlem
Anita SkjævelandFast medlem
Karen Cecilie HeldalFast medlem
Bjarte VaktskjoldFast medlem
Jorunn M  BakkeFast medlem
Ørjan Kevin HauglandVara medlem
  
  
Ansattvalgte
Hege Camilla FonnesFast medlem
Stine KartveitFast medlem
Dorthe NielsenFast medlem
Eirik HausbergVara medlem
Fred Inge VikanesVara medlem
Aleksander AlværVara medlem
Medlemvalgte
Vidar HalsøyFast medlem
Odd Inge MatreFast medlem
Jan Rune HansenFast medlem
Irene Rye SkrugstadFast medlem
Magnus JohannessenFast medlem
Gudmund RipleFast medlem
Trond Wathne TveitenFast medlem
Helge HerdleværFast medlem
Frank HaugenFast medlem
Eli MarthinussenVara medlem
Jens Christian ErikssonVara medlem
  
Ansattvalgte
Linda ChristophersenFast medlem
Karin BrensdalFast medlem
Kjetil KårstadFast medlem
Alette Toft MatlandVara medlem
Kristina Toft MatlandVara medlem
Charles EideVara medlem
Medlemvalgte
Åsviv Kvåle-ReigstadFast medlem
Margunn HausoFast medlem
Jan Ivar RødlandVara medlem
Kim Andre Hop GregersenVara medlem
  
Ansattvalgte
Inger Marie ThunestvedtFast medlem
Solbjørg LanghelleFast medlem
Marita JohansenVara medlem
Torvald Andre KnutsenVara medlem
Gunhild BergeVara medlem

RESULTAT AV COOP VALG 2019

Dag Jarle AksnesFast medlem
Svein GrimseidFast medlem
Kari HusebøFast medlem
Jørgen AvsnesFast medlem
Erik GrimdheimFast medlem
Geir ElgaasFast medlem
Svend GravdalFast medlem
Geir Asle VindheimVara medlem
Frode HersethVara medlem
Jørn LekveFast medlem
Anita SkjævelandFast medlem
Karen C HeldalFast medlem
Bjarte VaktskjoldFast medlem
Ørjan Kevin HauglandVara medlem
Magnus JohannessenFast medlem
Gudmund RipleFast medlem
Trond Wathne TveitenFast medlem
Helge HerdleværFast medlem
Frank HaugenFast medlem
Eli MarthinussenVara medlem
Jens Christian ErikssonVara medlem
Margunn HausoFast medlem
Kim Andre GregersenVara medlem
Even ØyriFast medlem
Odd ØysteseVara medlem
Magnus NyborgVara medlem