Rentesatser

Som medlem får du kjøpeutbytte på alt du handler. I tillegg får du gode rentebetingelser.
KontotypeRentesatsRentesats fra 15.07.20Gebyr
Høyrentekonto 0 - 50 000 kr1,00%0,75%5 gebyrfrie uttak pr år
Høyrentekonto 50 001 - 500 000 kr1,75%1,25%5 gebyrfrie uttak pr år
Høyrentekonto 500.001 –1,75%1,50%5 gebyrfrie uttak pr år
Medlemskonto0,50%0,50% (uendret)
  • Rentesatser gjelder fra første krone
  • 5 gebyrfrie uttak pr år, uttak utover dette belastes med 2% uttaksgebyr
  • Ingen bindingstid
  • Innskudd inntil kr 2 mill er garantert av Samvirkelagenes Garantifond